สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เยี่ยมชมสินค้าทางร้าน สยามพฤกษ์ แฮนดิคราฟท์ ซึ่งทางเราได้มีพัฒนาทั้งใน ด้านการผลิต พัฒนาคน เพื่อลดการว่างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ครอบครัวอย่างจริงจังและยั่งยื่น และ พัฒนาสินค้าในด้านต่าง ๆ อาทิ วัตถุดิบที่ได้มาตราฐาน เทคนิคในการผลิต แบบสินค้าที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และ ท่านที่สนใจในผลิตภัฑณ์ทางเรา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากท่านในอนาคตในเร็ว ๆ วันนี้