แจ้งเตือน มีบางท่านมาฝึกทางเรา แล้วนำลักษณะดังกล่าวไปแอบอ้างรับงาน ลอกเรียนแบบทางเรา ทำให้เกิดความเสียหาย

แจ้งเตือน มีบางท่านมาฝึกทางเรา แล้วนำลักษณะดังกล่าวไปแอบอ้างรับงาน ลอกเรียนแบบทางเรา ทำให้เกิดความเสียหาย

เนื่องจากทางสยามพฤกษ์ แฮนดิคราฟท์ ได้เปิดฝึกและรับงาน  ทำงานเทียนดอกไม้สปาตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ได้แก่ กุหลาบ 8 กลีบลักษณะเข้าก้านและอื่นๆ เพื่อรับงานไปทำที่บ้าน

ซึ่งในปัจจุบันได้มีบางท่านนำลักษณะงานดังกล่าวไปเผยแพร่ เปิดสอน-รับงาน ทำให้ผู้สนใจที่ทำงานเกิดความสับสน ทางเราสยามพฤกษ์-แฮนดิคราฟท์ ขอ แจ้งเตือน ทุกท่านพิจารณาก่อนรับงาน และ ขอย้ำว่า ในงานลักษณะดังกล่าว ประดิษฐ์ขึ้นเป็นที่เดียวที่แรก หากว่าท่านใดสนใจรับงานไปทำเพื่อส่งทางเรา กรุณาติดต่อสอบถามทางเราเพียงแห่งเดียว

                                              

Tags :

view