ตรางฝึกอบรมทำเทียนสำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

ตรางฝึกอบรมทำเทียนสำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

 

             ทุกสัปดาห์

                เวลา

     รายละเอียดการฝึก

               

                     วันอาทิตย์

            วันจันทร์

            วันอังคาร

            วันพุธ      

       

               

                เริ่มตั้งแต่เวลา

          9.00 - 15.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถเลือกฝึกอบรมได้

ทั้งเทียนแฟนซีและเทียนดอกไม้สปา

 

               

        

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน 1 วัน

Tags :

view