ก้าวแรกของสยามพฤกษ์ แฮนดิคราฟท์

จากจุดเริ่มต้นเพียงเล็ก ๆ ใน ปี พ.ศ. 2540 จากความรักและชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทียน จึงได้ศึกษาและ

  ทดลองทำจนสามารถสร้างผลงานและได้นำอย่างไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อทดลองตลาด จนได้

    ผลตอบรับที่ดีเรื่อย ๆ มาจนมาถึงจุดที่มีออร์เดอร์เข้ามามากจนไม่สามารถทำเองกันได้ในครอบครัว จึงมี

    ความคิดที่จะหาผู้ร่วมผลิตโดยได้รวบร่วม กลุ่มแม่บ้าน  และ บุคคลทั่วไปที่สนใจถ่ายทอดเทคนิค   และ

     ประสบการณ์ในการทำ พร้อมกับปรับปรุงมาตราฐานงานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่าง ๆ    เพื่อที่จะให้เป็น

      พอใจสำหรับลูกค้า สยามพฤกษ์ แฮนดิคราฟท์ มีความหวังว่าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความสนใจและ

ติดต่อกับในอนาคต 

view