เงื่อนไขการสั่งซี้อมัดจำ  40% ส่วนที่ชำระ ณ วันส่งมอบสินค้า

โดยสั่งจ่ายในนาม บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัวทอง

         ชื่อบัญชี ปัญญา  ใจกำแหง เลขที่บัญชี 352-2-21985-8

view