สีกับชีวิตประจำวัน

สีกับชีวิตประจำวัน

  

                                                                                   

                                                                                     สีกับชีวิตประจำวัน                                                              

ในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวกับสีเป็นอย่างมาก สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยสีทั้งสิ้น เครื่องใช้ บ้านเรือน ยานพาหนะ การแต่งกาย เราทราบแล้วว่าสีมีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ สีบางสีให้ความรู้สึกสดชื่น บางสีให้ความรู้สึกหดหู่ บางสีเห็นในระยะใกล้ บางสีเห็นในระยะไกล บางสีทำให้กระฉับกระเฉง  สีที่ใช้เป็นประจำทุกวัน ดูเหมือนจะไม่พ้นการแต่งกายซึ่งควรจะทราบหลักเกณฑ์ที่ใชสีในโอกาสเวลาและสถานที่ได้เหมาะสม

    สีกับการแต่งกาย     ชุดใส่ไปทำงานประจำวัน ก็ต้องกำหนดให้มีลวดลายเรียบ ๆ สีสุภาพควรจะเป็นสีอ่อนสดใสหรือเป็นสีเข้มสด การใช้สีในเวลากลางคืน  ควรใช้สด ๆ กระจ่างใส ถ้าใช้สีสดกับสีเข้มด้วย ก็จะต้อง ให้ปริมาณของสีเข้ม 30 % ถึง 40 % สีสดมีประมาณ 60 % ถึง 70 % การใช้สีเข้มหม่นในเวลากลางคืนไม่เหมาะทำให้รู้สึกหดหูใจ ยกเว้นในโอกาสเป็นพิธีการหรือที่ไม่ใช่งานรื่นเริง

                                     การใช้สีสดฉูดฉาดจะใช้ได้อย่างเต็มที่ในสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว ที่มีผู้คนอยู่ชั่วครู่ชั่วยามย่อมไม่รู้สีกกระคายสาในสีสด หรือฉูดฉาดแต่อย่างไร กลับจะเป็นผลีเสียอีก สีสดใสช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้คนให้เกิดความปีติละเร้าใจให้รื่นเริงเบิกบานใจ

     สำหรับเพศชาย       การใช้สีบางสีที่เข้มสดตัดกันอย่างรุนแรงย่อมไม่เหมาะ จะใช้ได้บางโอกาส บางสถานที่ เช่น สถานที่ท่องเทียวพักผ่อนที่เป็นธรรมชาติ ชุดลำลอง โดยปรกติควรใช้สีอ่อนมีลวดลายเพียงนิดหน่อย หรือใช้สีเข้มหม่นพอควร หรือสีที่ดูเป็นกลาง ๆ มัว ๆ ไม่ฉูดฉาด สะดุดตาเกินไป

     รูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวดำ และผิวขาว    การใช้สีของคนผิวดำสีที่ใช้ควรเป็นสีค่อนข้างสว่างเป็นกลาง ๆ และสีเข้ม ถ้าจะใช้สีสดบ้างเพื่อให้ดูรู้สึกกระปรี้-กระเปร่า ปริมาณของสีสดนั้นควรจะอยู่ในประมาณ 10 % - 30 % น้ำหนักของสี พื้นของผ้าควรจะเป็นสีอ่อนสว่างหรือขาวประมาณ 30 - 40 % เพราะพื้นซึ่งเป็นสีอ่อนหรือสีขาวนั้น จะสะท้อนสีตัวเองออกมาบีบให้สีเข้มให้ดูหตัวลง ซึ่งก็จะช่วยให้ดู้รู้สึกว่ารูปร่างอ้วนดูลดลง   ส่วนมากการใช้สีของคนผิวขาวมีโอกาสใช้สีได้มากกว่าคนผิวดำ เช่น สีทีสดใส สีเข้มสด หรือสีที่หม่น ส่วนสีอ่อนดูสว่างนั้น ควรใช้ปริมาณน้อย การใช้สีสว่างมากไป จะยิ่งทำให้ดู้รู้สึกอ้วนมากขึ้น 

     รูปร่างท้วม สูง ผิวดำ และ ผิวขาว    ควรใช้สีกลาง ๆ ไม่ใช้สีสดจนเกินไป หรือใช้สีเข้มสดมากนัก ถ้าจยะให้มีสีสดใสหรือสีเข้มสดมาผสมบ้างก็ควรให้มีสีสดใส หรือสีเข้มสดมาผสมบ้างก็ควรให้มีปริมาณ 10 -30 % ก็จะดูมีชีวิตชีวาขึ้น สำหรับคนผิวขาวสูงใหญ่นี้ สีที่ใช้ก็มีโอกาสใช้สีสดใส สีเข้มสด หรือสีอื่น ๆ ได้ทุกสีไม่จำกัด

     รูปร่างเล็ก ผิวดำ ผิวขาว    สีที่ใช้ควรเป็นสีค่อนข้างดูสว่าง เป็นกลาง ๆ ถ้าจะให้มีสีเข้มสด หรือสีอ่อนสดใสมาผสมบ้างก็ควรให้มีปริมาณ 10-30% ก็จะทำให้ดูกระปรี้กระเปร่าขึ้น สำหรับคนผิวขาวใช้สีได้ไม่จำกัด

     รูปร่างผอมสูง ผิวดำ และ ผิดขาว สีที่ใช้ควรเป็นสีค่อนข้างสว่างเป็นกลาง ๆ ถ้าจะให้มีสีเข้มสดหรือสีอ่อนสดใสมาผสมบ้างก็ควรให้มีปริมาณ 10-30%  ก็จะทำให้ดูกระปรี้กระเปร่าขึ้น สำหรับคนผิวขาวใช้สีได้ไม่จำกัด 

                                       

view