นักจิตวิทยาชี้อิทธิพลของสีจะมีผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์อย่างไร?

นักจิตวิทยาชี้อิทธิพลของสีจะมีผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์อย่างไร?
   

                        นักจิตวิทยาชี้อิทธิพลของสีจะมีผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์อย่างไร?

ฟารีดา อาซาดุลลินา นักจิตวิทยาชาวโซเวียตได้กล่าวถึงอิทธิพล และความสำคัญของสีเอาไว้ในนิตยสาร

    สปุตนิคของรัสเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเอาไว้ตรวจดูว่า คนชอบสีไหนจะมีจิตใจอย่างไรและ สีนั้นจะมี

ผลกระทบต่อความรู้สึกของเราอย่างไรด้วย

      สีฟ้าอ่อน  ช่วยทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยบรรเทาความเศร้าและช่วยกล่อมจิตใ ทั้งอาจจะช่วยคุณลด

อุณหภูมิของร่างกาย และ ความดันโลหิตได้เล็กน้อย  ช่วยบรรเทาความเจ็ดปวด และ ทำให้รู้สึกเย็นสบาย

สีฟ้าอ่อนเป็นสีของความอดทน

         สีแดง  เป็นสัญลักษณ์ของพลัง สร้างความตั้งมั่นในการทำกิจกรรม ความเกรียงไกรและเอารมณ์ร้อน

เป็นสีทำให้เมื่อยต่าได้ง่ายที่สุด และกระตุ้นประสาทมากที่สุด  สีแดงสะดุดตาคนได้ในทันทีและคนจะเบื่อ

สีได้เร็วเช่นกัน

        สีชมพู  คล้ายกับธรรมชาติที่อ่อนนุ่มและค่อนข้างจะเป็นทารก คนที่ถือหลักประโยชน์นิยมจะชอบสีนี้

      สีเขียว  ทำให้สงบ คนที่ชอบสีนี้จะพยายามแสดงความสามารถ   สำหรับคนที่ไม่ชอบอาจจะเป็นได้ว่า

เป็นนกลัวปัญหาในชีวิตประจำวัน

       สีน้ำเงินแก่   สื่อถึงความสงบของจิตใจที่มีอยู่ในคนอิ่มเอม  ที่สามารถจะวางมายาของชีวิตได้ คนทีชอบ

สีสี้เป็นคนสมถะ ถ่อมตัวและมีแนวโน้มที่จะโศกเศร้าขาดความเชื่อมั่น สีนี้สบายตาช่วยขจัดความเครียด

       สีเหลือง  เชื่อกันว่า  แสดงออกถึงสามัญสำนึก เป็นสีโปรดปรานของคนขี้สงสัยที่พูดคุยกับคนอื่น ๆ และ

ปรับตัวกับสถานนการณ์ ต่าง ๆ ได้โดยง่าย สีเหลืองช่วยทำให้ระบบประสาทเข้มแข็งและปลูกฝังการมองการณ์

ในด้านดี

        สีม่วง  จะดูลึกลับ คนที่ชอบสีม่วงเป็นคนทีมีลักษณะเจ้าอารณ์และอ่อนไหว พบว่า สีนี้ชักจูงให้เด็ก ๆ เชื่อ

เรื่องไสยศาสตร์

         สีน้ำตาล  เป็นสัญลักษณ์ของความกระวนกระวาและความไม่พอใจ

        สีเทา  เป็นสีของการประนีประนอม บ้างก็ว่าเป็นสีของคนที่มีลักษณะชอบใช้เหตุผล

           สีขาว  ดูจะเป็นสีในอุดมคติที่ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญและข้อโต้แย้งใด ๆ

                              

view